Montaj Sigortası

Montaj Sigortası nedir?

Montaj Sigortası (EAR), bir montaj projesinin gerçekleştirilmesi esnasında; o ana kadar gerçekleştirilmiş işler ile daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için o anda şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerin veya ilgili montaj ekipmanlarının, iş makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan birer Tüm Riskler (All Risks) sigortasıdır.

Teminat süresi, montaj malzemelerinin montaj alanına indiği andan itibaren başlar ve montajı biten makinelerin testi tamamlanarak işletime alınması ile sona erer. Bu süre zarfında, teknik nedenler dolayısıyla veya insan kaynaklı birçok maddi hasar meydana gelebilir. Mini Sigorta Montaj Tüm Riskler Sigortası, makine ve teçhizatınızın montajları esnasında veya montaj sonrası testleri sırasında, oluşabilecek ani ve beklenmedik her türlü riski teminat altına alır.

Montaj Sigortası ile sigortalanabilecek montaj işleri nelerdir?

İşletmeye alınmak üzere montajları yapılacak olan makine ve ekipmanlar bu sigorta türü ile teminat altına alınabilir. Montaj konusu makineler mekanik veya elektronik olabilir. Ayrıca bina içi elektrik, boru, ısıtma-havalandırma tesisatı ile elektrik ve boru iletim hatları vb. montaj işleri de bu ürün ile teminat altına alınabilir. Uygulama alanı çok geniş olan bu sigorta türüyle, montaj işleri nedeniyle doğabilecek inşaat işlerinin dahi, teminat altına alınması mümkündür.

Montaj Sigortası nasıl yapılır?

Soru formumuzu doldurmanızı ve montaj sigortası için gerekli evrakları (proje dokümanları, vb.) iletmenize takiben, uzman ekiplerimizce analiz edilerek değerlendirme sonucu size en kısa sürede bildirilir.

Montaj Sigortası'nda Sigortalı taraflar kimlerdir?

İşveren (Projenin Genel Sahibi): Sigortalı şantiye sahasını sağlayan ve çoğu kez planlama aşamasında bulunan ve bazı projelerde malzemeyi sağlayan taraftır. Asıl menfaat sahibi işverendir.

Ana Müteahhit: İşveren tarafından görevlendirilen ve tüm projenin inşaat ve/veya montaj işlerinden sorumlu, işlerin bir kısmını taşeronlara devredebilen taraftır. Sigorta Ettiren, ana müteahhittir.

Tali Müteahhit (Taşeronlar): Bir inşaat ve/veya montaj işinin tamamını (anahtar teslimi) veya bir kısmını üstlenen ve direkt olarak işveren veya ana müteahhit tarafından görevlendirilen taraftır.

Montaj Sigortası'nın kapsadığı başlıca riskler nelerdir?

 • Yangın, yıldırım, infilak, söndürme esnasındaki hasarlar
 • Sel, su baskını, yağmur, kar, deniz dalgaları
 • Uçak çarpması, uçaktan düşen parçalar
 • Fırtına
 • Deprem
 • Toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
 • Hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs
 • İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)
 • Elektriksel hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.)
 • İşletme kazaları

Montaj Sigortaları ile birlikte verilebilen ek teminatlar nelerdir?

 • Üçüncü şahıs mali mesuliyet
 • İnşaat/montaj iş makineleri
 • Enkaz kaldırma
 • Geçici şantiye tesisleri ve ekipmanları
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları
 • Uzatılmış bakım devresi

Montaj Sigortaları'nda yenileme olur mu?

Yenileme olmaz çünkü inşaat bittiğinde poliçe vadesi de sonlanmış olur. Ancak vadenin uzaması söz konusu olabilir. Bu durumda; bir süre uzaması ek belgesi yapılır.

Enkaz Kaldırma ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

İnşaat ve/veya montaj işleri esnasında bir kalıp çökerse; bu çökme sonucu oluşan enkazın kaldırılması için de Sigortalı ayrı bir masraf yapması gerekir ya da bu enkaz sel su baskını sonucu suyun taşıdığı mil ve toprak olabilir. İşte bu masrafların karşılanması Enkaz Kaldırma ek teminatı ile karşılanır. Ancak enkazın sigorta kapsamına giren bir nedenden dolayı oluşması şarttır.

Montaj Sigortası Fiyat Karşılaştırma

0 (212) 660 94 81